Google+ K S Z T A L T


NTI

BIMSPLUS

POL-PLUS

BT TOP BETON
 

 

 

W ostatnim okresie działalności Spółki wykonaliśmy takie zadania jak:

 

  • Budowa podciśnieniowej pompowni ścieków wraz zrurociągiem tłocznym droga dojazdową I przyłączami przy ul. Sarzyna w Iłowej-      Zamawiający: Gmina Iłowa                 
  • Wykonanie placu na terenie bazy magazynowej w  Czyżówku , na terenie Zakładu w  Iłowej    Zamawiający Vitrosilicon S.A.
  • Budowa obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej Nr 12 zadanie Przebudowa podziemnych linii wodociągowych , przepusty pod koroną drogi, przepusty stalowe z blachy falistej sączki podłużne , kanalizacja deszczowa , przepusty pod zjazdami – Zamawiający Max Bogl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
  • Obecnie wykonywane zadanie to   Modernizacja sieci wodociągowej w mieście Żagań –Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zamawiający -Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

ADOWE REALIZACJE